Eesti English Suomi Русский

Reeglid

REEGLID
 1. ORGANISEERIJA
  Evelati OÜ sooduskampaania „Sooduskupong” (edaspidi „sooduskampaania”) organiseerija on Evelati OÜ, äriregistrikood: 11683605, asukoht Terra tee 13, Viti küla, Harku vald, Harjumaa, 76909, Eesti, telefoninumber(372)56492168(edaspidi „Organiseerija“). Sooduskampaania viiakse läbi kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi „Reeglid”). Organiseerijal on õigus Reegleid täiendada või muuta vastava teadaande avaldamisega veebilehel www.evelati.ee.
 2. SOODUSKAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED
  Sooduskampaanias osalevad järgmised tooted:
  Evelati OÜ e-poe tootevalikus olevad Ares Kinesioloogilised teibid (edaspidi „Soodustoode”) Soodustus ei laiene transpordi maksumusele.
 3. OSALEMISKRITEERIUMID
  Sooduskampaanias saavad osaleda kõik füüsilised isikud, kes elavad Eesti territooriumil ja kes on vähemalt 14 aastat vanad.
 4. SOODUSKAMPAANIA KESTUS
  Sooduskampaania „Sooduskupong“ kestus on märgitud sooduskupongil.
 5. SOODUSKAMPAANIA TERRITOORIUM
  Sooduskampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil. Soodustus kehtib ainult Kampaanialehelt tellides.
 6. SOODUSKAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
  Sooduskampaanias osalemiseks tuleb osta Kampaaniatoodet ja kirjutada sooduskupongil olev kood tellimuse esitamisel.
 7. ORGANISEERIJA VASTUTUS
  Organiseerija ei vastuta Kampaaniatoodete, ebaõige kasutamise eest. Kõik Sooduskampaanias osalemise ja toodete lunastamisega seotud kulud jäävad üksnes osalejate kanda ning Organiseerija neid ei hüvita, kui Reeglites teisiti pole sätestatud. Organiseerija ei vastuta Toodete kättetoimetamata jätmise eest, kui selle põhjuseks on osaleja poolt esitatud valed või ebatäpsed andmed.
 8. KAEBUSTE KÄSITLEMISE KORD
  Osalejatel tuleb Sooduskampaaniaga seotud võimalikud kaebused esitada kirjalikult e-maili teel  info@evelati.ee
  Kaebusele tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber, Kampaania kood,  ning kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja alus.
  Organiseerija vaatab kaebused läbi 14 päeva jooksul nende kättesaamisest arvates. Organiseerija kaalub osalejate poolt esitatud kaebuseid vastavalt Reeglitele ja asjakohastele õigusaktidele.
  Organiseerija langetatud otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Organiseerija otsus võib olla seotud Reeglite eesmärgiga ja/või asjaoludega, mis ei ole Reeglitega seotud.
  Organiseerija teavitab osalejaid otsusest e-kirjaga. Lisaks on Organiseerijal õigus teavitada osalejat otsusest telefoni teel.
 9. MUUD SÄTTED
  Reeglitega reguleerimata valdkondades lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Reeglitega reguleerimata valdkondades võib Organiseerija langetada otsuseid ühepoolselt, tuginedes seadustele ja Reeglitele.
  Sooduskampaanias osalejad nõustuvad Reegleid ning Organiseerija otsuseid täitma; Organiseerija otsused on kõigis Sooduskampaaniaga seotud asjades lõplikud. Toode antakse välja ainult juhul, kui osaleja Reegleid täidab.
  Kui Reeglites pole teisiti sätestatud, ei vahetata tooteid sularaha ega esemete vastu. Kasutamata või väljalunastamata tooteid ei hüvitata.
  Organiseerijal on õigus Sooduskampaania igal ajal ühepoolselt Reeglite peatükis 1 kirjeldatud teatega tühistada, kui Reegleid on oluliselt rikutud või kuritarvitatud või kui esinevad vääramatu jõu asjaolud.

  Osalejad saavad lisainformatsiooni Tootekampaania kohta telefonilt +(372)56492168  või veebilehelt http://www.evelati.ee/kupong Reeglite täielik tekst on kättesaadav veebilehel http://www.evelati.ee/Reeglid
Mobiilne
teipimise õpetus
«
»